ايده طراحي حياط خلوت دنج و دلنشين

حياط خلوت در هر خانه اي مي تواند محل مناسبي براي گذراندن اوقات فراغت و استراحت ساكنين به شمار آيد.از اين رو بهتر است براي طراحي آن حساسيت هاي لازم را خرج داد تا بتواند علاوه بر جنبه كاربردي جذابيت خانه را دوچندان كند.به طوري كه مي توانيد حياط نقلي منزلتان را به يك باغ دنج و دلنشين تبديل كنيد و با گلكاري و طراحي باغچه طراوت و تازگي را به منزلتان وارد كنيد.در اين حياط خلوت امكانات مورد نياز از قبيل آشپزخانه،نشيمن،ناهارخوري وهمچنين روشنايي و سيستم آبياري اتوماتيك فراهم شده است.