ايده هاي چشمگير روشنايي در فضاي باز و حياط

داشتن يك حياط با صفا براي گذراندن يك بعد ازظهر در هواي خوب بسيار فرح بخش است.چه بسا حياط هايي كه از طراحي منحصربه فرد برخوردارند ميتوانند لذت نوشيدن چاي و دورهمي را براي كاربران دوچندان كند.يكي از ترفندها براي داشتن حياط جذاب و منحصر به فرد،استفاده از روشنايي و نحوه استفاده ازآن براي زيباتر نشان دادن حياط است.