طراحی خلاقانه یک حیاط نقلی و دنج

معماری منظر،علمی است طبیعت گرا،مخاطب محور و عملکردگرا که با سازماندهی زمین و ساختمان هابرای استفاده و بهره مندی انسان سرو کار دارد. در ادامه به فضای بیرونی،چه از دیدگاه محیط زیست و طبیعت،چه ازدیدگاه رابطه آن با زندگی انسان و چه از دیدگاه هنر و زیبایی شناسی می پردازد. در این بخش نمونه طراحی فضای سبز حیاط  منزلی در سانفرانسیسکو را بررسی کنیم که به تازگی توسط استودیوSEEDیک شرکت معتبر طراحی لنداسکیپ در کالیفرنیا طراحی شده است. از خصوصیات محوطه سازی و فضای سبز می توان به ایجاد فضایی دلنشین،روحیه بخش و جذاب برای کاربران است،اشاره کرد.این حیاط برای زوج جوان طراحی شده که خواستار محیطی دنج و دلنشین بوده اند.طراحان با ایجاد اختلاف سطح حیاط خلوت را به داخل ساختمان مرتبط ساختنه اند.در این میان از  متریال چوب و بلوک ها برای تعیین مسیر استفاده کرده اند. نقطه ی کانونی این حیاط ،کوره ی آتشی است که باعث ایجاد صمیمیت بیشتر ساکنان در فضای باز نشیمن شده است.