ایده هایی ناب برای طراحی تراس و پشت بام

در زندگی شهرنشینی امروز و با کوچک تر شدن مکان زندگی،تراس و پشت بام ازاهمیت بیشتری در زندگی برخوردار شدند و مردم بیشتر به فکر راهی برای زیباتر کردن این مکان برآمدند. با حذف حیاط از آپارتمان های امروزی طراحی تراس و پشت بام اهمیت ویژه ای یافته است به همین دلیل ما ایده هایی ناب ازطراحی تراس و پشت بام را در اختیارتان قرار می دهیم.همانطور که می دانید در گذشته توجه چندانی به تراس و پشت بام نمی شد و بیشتر به حیاط و طراحی آن اهمیت می دادند.اما امروزه با گسترش آپارتمان نشینی،بسیاری ازحیاط ها از بین رفته اند و با توجه به نیازروحیات انسان به فضای سبز و فرح بخش،توجه بسزایی به تراس ها و پشت بام می شود. به طوری که طراحان با ایجاد فضای سبز در آنها،محیط دلنشینی به عنوان نشیمن ساکنان فراهم می آورند.علاوه بر این ها در مجتمع های تجاری و اداری بزرگ از تراس و پشت بام به عنوان فضایی برای تعامل اجتماعی بهره میگیرند.

اگر به دنبال ایده های جذاب و چشم گیری برای ایجاد فضای استراحت،برگزاری مهمانی،تعامل اجتماعی و بهره گیری از هوای تازه هستید. در ادامه برای مشاهده نمونه های منحصر به فرد با ما همراه باشید،باشد که با الهام از آنها فضای ایده آلی طراحی کنید.

ایده ایی مدرن برای طراحی تراس و پشت بام

ایده های مدرن برای طراحی تراس و پشت بام

ایده های مدرن برای طراحی تراس و پشت بام

ایده های مدرن برای طراحی تراس و پشت بام

ایده های مدرن برای طراحی تراس و پشت بام

ایده های مدرن برای طراحی تراس و پشت بام

ایده های مدرن برای طراحی تراس و پشت بام

ایده های مدرن برای طراحی تراس و پشت بام

ایده های مدرن برای طراحی تراس و پشت بام

ایده های مدرن برای طراحی تراس و پشت بام

ایده های مدرن برای طراحی  تراس و پشت بام

ایده های مدرن برای طراحی تراس و پشت بام

ایده های مدرن برای طراحی تراس و پشت بام

ایده های مدرن برای طراحی تراس و پشت بام

ایده های مدرن برای طراحی تراس و پشت بام

ایده های مدرن برای طراحی تراس و پشت بام

ایده های مدرن برای طراحی تراس و پشت بام

ایده های مدرن برای طراحی تراس و پشت بام

ایده های مدرن برای طراحی تراس و پشت بام

ایده های مدرن برای طراحی تراس و پشت بام

ایده های مدرن برای طراحی تراس و پشت بام